วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ข้อจำกัด และ ความท้าทาย

"ข้อจำกัด"ของมนุษย์ มันมีแค่2ตัวเลือกนี้เท่านั้น

จะ "Limit your challenge" หรือ 

จะ "Challenge your limitation"

เรารู้จัก2วลีนี้ จากสมุดจดทำงานสมัยเริ่มทำงานใหม่ๆ มันโดนมาก 

มักถามตัวเองทุกครั้ง เมื่อลังเลในการจะก้าวไปสู่ความฝัน(=สิ่งดีๆที่คาดหวังจะได้ จะทำ) 

...อยู่ที่ตัวคุณเอง...แม้จะจบด้วยสภาพนี้ก็ตาม555

แต่ทุกการท้าทายในข้อจำกัด ควรมีการประเมินความเสี่ยงและเตรียมตัวไว้บ้าง ส่วนตัวไม่สนับสนุนเหตุการณ์"ไปตายเอาดาบหน้า"จะเสี่ยงแค่ไหน ต้องตอบได้ว่า ถ้า...แล้วจะ... จึงจะเป็นวิถีที่ก้าวสู่ความฝันอย่างยั่งยืน

1 ความคิดเห็น: